Online Provning Kappa

Online Provning Kappa

bild

Fjärrtek utför Online provning åt Smurfit Kappa Kraftliner. Totalt kommer vi att testa drygt 50 säkerhetsventiler med start V.15

Testerna kontrolleras av Inspecta som efter provning plomberar ventilen.