Ombyggnad Fjärrvärme Sundsgatan

Ombyggnad Fjärrvärme Sundsgatan

bild

Vi har nu påbörjat projektet Ombyggnation fjärrvärme etapp 13 Kolmilavägen-Sundsgatan. Det består av ca 600m DN 450 samt ca 340 m serviceledningar.
Fjärrtek utför svetsning, mantelskarvning TSC och projektering av kulvertlarm.

Information från Pite Energi